Moncler Outlet UK
Summer Photo
Monday, September 23, 2019

Scandinavian Songs

Here are a selection of songs sung at some of the Hampshire Scandinavian Society's events throughout the year:

Danish Flag
Enbusk - Så går vi rundt om en enebærbusk, enebærbusk, enebærbusk... view
Norwegian Flag
Glade Jul - Glade jul, hellige jul! Engler daler ned i skjul... view
British Flag
Mulberry Bush - Here we go round the mulberry bush, The mulberry bush... view
Danish Flag
Nu Jul Igen - Nu' det jul igen, og nu' det jul igen... view
Danish Flag
Santa Lucia (Danish) - Nu bæres lyset frem, stolt på din krone... view
Sweden Flag
Sankta Lucia (Swedish) - Natten går tunga fjät, rund gård och stuva... view
British Flag
Silent Night - Silent night Holy night, All is calm all is bright... view
Sweden Flag
Stilla Natt - Stilla natt, heliga natt, Allt är frid, stjärnan blid... view
Sweden Flag
Tomtarnas Jul Natt - Midnatt råder, tyst det är i husen... view
Mulberry Handbags Outlet Mulberry Outlet Online Mulberry Outlet